Cyfeillion

Cyfeillion Harlech

Bydd Cyfaill o’r farn fod y theatr yn hynod bwysig i’r gymuned.

Bydd Cyfaill yn arbed arian drwy gael gostyngiadau hael ar sawl sioe yn ystod y flwyddyn.

Bydd Cyfaill yn cael gwahoddiadau i fynychu Arddangosfeydd Preifat, cyfarfodydd arbennig, partion, a sgyrsiau am y perfformiadau.

Bydd tâl aelodaeth blynyddol Cyfaill o help mawr tuag at gostau rhedeg y theatr.

Bydd Cyfaill yn gallu archebu tocynnau i fyny at 5 diwrnod cyn talu amdanynt.

Bydd Cyfeillion yn cael pleser o wybod eu bod yn cefnogi’r theatr.

Cysylltwch ar swyddfa i archebu tocynnau ar
01766 780 667

Cliciwch yma am wybodaeth archebu

Cefnogwyr

support-logo-strip

Cysylltwch â Ni

Swyddfa Docynnau: 01766 780667

Theatr Ardudwy, Harlech, Gwynedd. LL46 2PU
info@theatrardudwy.cymru

arwyddwch i fyny i dderbyn gwybodaeth drwy ebost yma

  • facebook
  • twitter